گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی

اخبار و اطلاعیه و بخشنامه
خبر
برگزاری دومین کارگاه آموزشی بهبود سیستم‌ها
برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها
برگزاری کارگاه آموزشی اورژانس و کمک‌های اولیه در سازمان پژوهش
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تغییر، تحول و نوآوری در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
برگزاری دوره آموزشی "شبکه و امنیت اطلاعات در سازمانها" به شیوه الکترونیکی
برگزاری دوره آموزشی تامین مدرس کشوری طرح بوم 2 تا 4 شهریور
دوره‌های ضمن خدمت معلمان نیازمند ساماندهی است
انتصاب آقای مهدی جلالی به عنوان معاون آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
برگزاری دورۀ آموزش ضمن خدمت الکترونیکی با عنوان «حمایت از کالای ایرانی»
برگزاری دوره آموزشی دلالت های قرآنی برنامه درسی ملی
برگزاری کارگاه آموزشی توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی
برگزاری کارگاه آموزشی اصول و روش های مستند سازی درمدیریت دانش
برگزاری کارگاه آموزشی می خواهم بنویسم از جمله به پارگراف
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه های نقد وارزیابی منابع آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی زیبا شناسی
برگزاری کارگاه آموزشی ویراستاری کتابهای درسی
برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزارهای کاربردی رسامی وطراحی ADOBE ILLUSTRTOR
برگزاری کارگاه آموزشی Maxqda(ویپ) اعضای هیات علمی ، مدیران و کارشناسان مرتبط
برگزاری کارگاه آموزشی ویراستاری وویرایش عمومی
اداره کل امور اداری و پشتیبانی کارگاه تربیت بدنی و آمادگی جسمانی برگزار می کند
کارگاه آموزشی «آینده پژوهی» برگزار می شود
کارگاه آموزشی آسیب شناسی سیستمهای مدیریت منابع انسانی برگزار گردید
محتوای دوره آموزشی مجازی فرهنگ بسیجی
جلسات آموزشی انس با قرآن با عنوان "ادبستان قرآن کریم "
اولین جلسه کارگروه آموزش وتوانمند سازی نیروی انسانی سازمان درسال جدید برگزار شد .
نشست علمی تبیین مفاهیم کلیدی اسناد تحولی باموضوع نقش معلم در دیدگاه برنامه درسی فطرت گرایی توحیدی
کارگاه آموزشی مدیریت وبرنامه ریزی راهبردی منابع انسانی
کارگاه آموزشی بهبود وارتقاء عملکرد ویژه نیروهای محترم خدماتی سازمان
کارگاه آموزشی مدیریت استرس وبهداشت روانی کارکنان
اولین جلسه کارگاه آموزشی رهبری تحول در سازمانها
برگزاری دوره آموزش تخصصی تبیین آیین نامه های استخدامی ( هیات علمی وغیر هیات علمی)
برگزاری دوره آموزش تخصصی صفحه گسترده ها یا Excel پیشرفته
برگزاری دوره آموزش تخصصی گزارش نویسی وچکیده نویسی
محتوی کارگاه آموزشی ویژه روسای گروه بررسی و تحلیل استانها در هشتمین نشست کشوری
دوره آموزشی تخصصی با عنوان اینفوگرافی برگزار گردید.
نشست تخصصی گروه برای سامانه آموزش ویادگیری تحت وب
نشست تخصصی گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی سازمان با مسئولان مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران
برگزاری دوره آموزشی ویژه معاونین پژوهشی و روسای گروه های تحقیق و بررسی محتوای آموزشی و پرورشی
برگزاری دوره آموزشی خلاصه سازی مکاتبات ونوشته های اداری با تاکید برتوانمند سازی کارکنان سازمان
برگزاری دوره آموزشی تخصصی" آشنایی word پیشرفته "
برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با نرم افزار تایپ و WORD مقدماتی
برگزاری دوره آموزشی" شناخت اصول وکاربرد ارگونومی (مهندسی عوامل انسانی )" با تاکید بر ارتقاء بهره وری کارکنان سازمان
برگزاری دوره آموزشی" آزمون بیماریهای نوپدید وراههای پیشگیری آنها'
برگزاری آزمون دوره‌های آموزشی عمومی ـ فرهنگی
برگزاری پانزدهمین جلسه کارگروه آموزش وتوانمند سازی منابع انسانی
برگزاری دوره آموزشی" بیماریهای نوپدید وراههای پیشگیری آنها"
برگزاری دوره آموزشی" امر به معروف ونهی از منکر"
محتوای دوره آموزشی بیماریهای نوپدید وراههای پیشگیری آنها (جلسه سوم)
محتوای دوره آموزشی بیماریهای نوپدید وراههای پیشگیری (جلسه دوم )
محتوای دوره آموزشی بیماریهای نوپدید وراههای پیشگیری (جلسه اول )
برگزاری دوره آموزشی" بیماریهای نوپدید وراههای پیشگیری آن"
برگزاری دوره آموزشی" امر به معروف ونهی از منکر "
برگزاری دوره آموزشی" آشنایی با طراحی وب سایت ویژه سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی
اطلاعیه
متن کامل برنامه ارائه‌ شده دکتر فانی در مجلس شورای اسلامی
Subscribe to گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی