اداره کل امور اداری و پشتیبانی کارگاه تربیت بدنی و آمادگی جسمانی برگزار می کند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مهدی جلالی اظهار کرد:

 گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی اداره کل امور اداری و پشتیبانی کارگاه تربیت بدنی و آمادگی جسمانی برای کارکنان سازمان در دو نوبت به تفکیک برادران چهارشنبه 19 اردیبهشت و خواهران 22 اردیبهشت ماه 97 از ساعت 9 الی 11:30 برگزار می کند.

شایان ذکر است: مدرسان کارگاه های آموزشی دکتر حلاجی و اردستانی خواهند بود.

نظر دهید