اخبار تازه

برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای «تعمیر و نگهداری شبکه و مراکز داده سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی»

مناقصه عمومی دومرحله‌ای «تعمیر و نگهداری شبکه و مراکز داده سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 19 آبان 1400
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله با موضوع «حمل و نقل»

 مناقصه عمومی «خدمات حمل و نقل » از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارمی گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 28 شهريور 1400
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع « نظافت و پذیرایی».

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع « خدمات نظافت و پذیرایی» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 28 شهريور 1400
برگزاری مناقصه «پیمانکاری امور عمومی مجتمع فرهنگی و آموزشی رشد (سینما فلسطین)»

مناقصه «پیمانکاری امور عمومی مجتمع فرهنگی و آموزشی رشد (سینما فلسطین)» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 23 مرداد 1400
برگزاری مناقصه «بازسازی بخشی از ساختمان مدرسه تاریخی دارالفنون»

مناقصه «بازسازی بخشی از ساختمان مدرسه تاریخی دارالفنون» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 23 مرداد 1400
برگزاری مزایده اجاره واحد تجاری

مزایده اجاره یک واحد تجاری در نشتارود، برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 22 تير 1400
برگزاری مزایده فروش املاک سازمان

مزایده فروش آپارتمان‌های سازمان واقع در منطقه سوهانک، برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 21 تير 1400
ثبت سفارش کتاب‌های درسی تمدید شد

محمد علوی تبار اعلام کرد ثبت سفارش کتاب درسی دانش‌آموزان میان پایه به مدت پنج روز از تاریخ  1400/4/1 تا تاریخ 1400/4/5 تمدید می‌شود.

معاونت 26 خرداد 1400