اخبار تازه

برگزاری سومین جلسه کمیته سلامت و ورزش کارکنان سازمان

سومین جلسه کمیته امور سلامت و ورزش کارکنان سازمان با حضور اعضا در تاریخ  95/10/7  در دفتر مدیر کل امور اداری و پشتیبانی برگزار شد.

اداره امور رفاه و تعاون 19 دى 1395
جریمه 50 میلیون تومانی برای 5 ناشر متخلف

معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از جریمه 50 میلیون تومانی برای 5 ناشر متخلف کتاب های کمک درسی خبر داد.

معاونت 15 دى 1395
برگزاری دوره آموزش تخصصی صفحه گسترده ها یا Excel پیشرفته

دوره آموزش تخصصی صفحه گسترده ها یا  Excel پیشرفته اداره کل نظارت بر نشر وتوزیع مواد آموزشی در طبقه ششم دفتر مربوطه از تاریخ 95/9/20تا  95/10/8 برگزارگردید.

گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی 11 دى 1395
برگزاری دوره آموزش تخصصی گزارش نویسی وچکیده نویسی

دوره آموزش تخصصی گزارش نویسی وچکیده نویسی دفتر انتشارات کمک آموزشی وتکنولوژی آموزشی در سالن اجتماعات طبقه هشتم برگزار گردید.

گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی 8 دى 1395
محتوی کارگاه آموزشی ویژه روسای گروه بررسی و تحلیل استانها در هشتمین نشست کشوری

گروه برنامه ریزی آموزشی سازمان از محتوی کارگاه آموزشی "ویژگی های کتابهای درسی " ویژه روسای گروه بررسی و تحلیل استانها در هشتمین نشست کشوری خبر داد.

گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی 1 دى 1395
انجام ویزیت رایگان به فرهنگیان دارای بیمه درمان تکمیلی در درمانگاه های فرهنگیان

 ارائه خدمات ویزیت رایگان به فرهنگیان شاغل تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی در درمانگاه های فرهنگیان سراسر کشور

اداره امور رفاه و تعاون 1 دى 1395
مهلت ثبت نام تک کارت هوشمند برای فرهنگیان

مهلت ثبت نام تک کارت هوشمند فرهنگیان تا تاریخ 95/9/17  می باشد.

اداره امور اداری 17 آذر 1395