اخبار تازه

برگزاری مزایده اجاره واحد تجاری

مزایده اجاره یک واحد تجاری در نشتارود، برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 22 تير 1400
برگزاری مزایده فروش املاک سازمان

مزایده فروش آپارتمان‌های سازمان واقع در منطقه سوهانک، برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 21 تير 1400
ثبت سفارش کتاب‌های درسی تمدید شد

محمد علوی تبار اعلام کرد ثبت سفارش کتاب درسی دانش‌آموزان میان پایه به مدت پنج روز از تاریخ  1400/4/1 تا تاریخ 1400/4/5 تمدید می‌شود.

معاونت 26 خرداد 1400
برگزاری تجدید (بار سوم) مناقصه «پیمانکاری امور خدمات مجتمع‌های فرهنگی آموزشی رشد مشهد مقدس/ تنکابن/ نشتارود»

مناقصه «پیمانکاری امور خدمات مجتمع‌های فرهنگی آموزشی رشد مشهد مقدس/ تنکابن/ نشتارود» برای بار سوم تجدید گردید.

گروه حقوقی و امور قراردادها 24 خرداد 1400
برگزاری تجدید مناقصه «خرید ملزومات هتلینگ»

مناقصه «خرید ملزومات هتلینگ» تجدید گردید.

29 ارديبهشت 1400
تجدید مناقصه «پیمانکاری امور خدمات مجتمع‌های فرهنگی آموزشی رشد مشهد مقدس/ تنکابن/ نشتارود»

مناقصه «پیمانکاری امور خدمات مجتمع‌های فرهنگی آموزشی رشد مشهد مقدس/ تنکابن/ نشتارود» برای بار دوم تجدید گردید.

29 ارديبهشت 1400
برگزاری مناقصه «خرید ملزومات هتلینگ»

مناقصه «خرید ملزومات هتلینگ» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 11 ارديبهشت 1400
برگزاری تجدید مناقصه «خرید تجهیزات مخابراتی»

تجدید مناقصه «خرید تجهیزات مخابراتی» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 7 ارديبهشت 1400