اخبار تازه

برگزاری تجدید (بار سوم) مناقصه «پیمانکاری امور خدمات مجتمع‌های فرهنگی آموزشی رشد مشهد مقدس/ تنکابن/ نشتارود»

مناقصه «پیمانکاری امور خدمات مجتمع‌های فرهنگی آموزشی رشد مشهد مقدس/ تنکابن/ نشتارود» برای بار سوم تجدید گردید.

گروه حقوقی و امور قراردادها 24 خرداد 1400
برگزاری تجدید مناقصه «خرید ملزومات هتلینگ»

مناقصه «خرید ملزومات هتلینگ» تجدید گردید.

29 ارديبهشت 1400
تجدید مناقصه «پیمانکاری امور خدمات مجتمع‌های فرهنگی آموزشی رشد مشهد مقدس/ تنکابن/ نشتارود»

مناقصه «پیمانکاری امور خدمات مجتمع‌های فرهنگی آموزشی رشد مشهد مقدس/ تنکابن/ نشتارود» برای بار دوم تجدید گردید.

29 ارديبهشت 1400
برگزاری مناقصه «خرید ملزومات هتلینگ»

مناقصه «خرید ملزومات هتلینگ» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 11 ارديبهشت 1400
برگزاری تجدید مناقصه «خرید تجهیزات مخابراتی»

تجدید مناقصه «خرید تجهیزات مخابراتی» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 7 ارديبهشت 1400
برگزاری مناقصه «بازسازی یک باب ساختمان»

مناقصه «بازسازی یک باب ساختمان چهار طبقه» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 6 ارديبهشت 1400
ثبت سفارش کتاب‌‌های درسی سال تحصیلی 1400-1401 از 22 فروردین آغاز می شود

ثبت سفارش وخرید اینترنتی کتاب‌‌های درسی سال تحصیلی 1400 -1401 از روز یکشنبه 22 فروردین ماه آغاز خواهد شد.

معاونت 17 فروردين 1400
برگزاری مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی

مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 16 اسفند 1399