اخبار تازه

برگزاری مناقصه «خرید ملزومات هتلینگ»

مناقصه «خرید ملزومات هتلینگ» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 11 ارديبهشت 1400
برگزاری تجدید مناقصه «خرید تجهیزات مخابراتی»

تجدید مناقصه «خرید تجهیزات مخابراتی» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 7 ارديبهشت 1400
برگزاری مناقصه «بازسازی یک باب ساختمان»

مناقصه «بازسازی یک باب ساختمان چهار طبقه» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 6 ارديبهشت 1400
ثبت سفارش کتاب‌‌های درسی سال تحصیلی 1400-1401 از 22 فروردین آغاز می شود

ثبت سفارش وخرید اینترنتی کتاب‌‌های درسی سال تحصیلی 1400 -1401 از روز یکشنبه 22 فروردین ماه آغاز خواهد شد.

معاونت 17 فروردين 1400
برگزاری مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی

مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 16 اسفند 1399
بیان ضرورت توجه به عدالت اجتماعی و نیروی‌انسانی در نشست معاون توسعه منابع و پشتیبانی با ادارات و دفاتر سازمان

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با همکاران مدیریت طرح و برنامه، اداره کل امور اداری و پشتیبانی و اداره حراست سازمان دیدار و احکام 5 نفر از همکاران جدید این حوزه‌ها که به تازگی منصوب شده‌اند را به آن‌ها اعطا کرد.

معاونت 13 اسفند 1399
حبیب الله مهری به سمت مدیرکل امور اداری و پشتیبانی منصوب شد

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در ابلاغی مدیرکل امور اداری و پشتیبانی این سازمان را منصوب کرد.

اداره کل امور اداری و پشتیبانی 10 اسفند 1399
برگزاری مناقصه پیمانکاری امور خدمات مجتمع‌های فرهنگی آموزشی رشد مشهد مقدس/ تنکابن/ نشتارود

مناقصه پیمانکاری امور خدمات مجتمع‌های فرهنگی آموزشی رشد مشهد مقدس/ تنکابن/ نشتارود ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 6 اسفند 1399