برگزاری دوره آموزش تخصصی صفحه گسترده ها یا Excel پیشرفته

دوره آموزش تخصصی صفحه گسترده ها یا Excel پیشرفته در دفتر اداره کل چاپ وانتشار کتابهای درسی  در طبقه ششم دفتر مربوطه به مدت 20ساعت (10ساعت نظری و10ساعت عملی ) از تاریخ 20/9/95تا 8/10/95 برگزار شد.

اهداف کلی آموزش: آموزش صفحه گستردهExcel

اهداف آموزشی رفتاری عملکردی:

آشنایی و توانایی کار با محتوا – توانایی قالب بندی محتوا – مدیریت کار پوشه و کار برگها – توانایی فرمول نویسی – توانایی چاپ اطلاعات

سرفصل های آموزشی:

- آشنایی و توانایی کار با محتوا

 – توانایی قالب بندی محتوا

- مدیریت کار پوشه و کار برگها

– توانایی فرمول نویسی

– توانایی چاپ اطلاعات