برگزاری کارگاه آموزشی اورژانس و کمک‌های اولیه در سازمان پژوهش

کارگاه آموزشی اورژانس و کمک های اولیه با هدف ارتقای دانش و مهارت در مواجهه با حوادث و بیماری های اورژانسی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، این کارگاه آموزشی در سرفصل هایی همچون آشنایی با سازمان اورژانس کشور حمایت های پایه حیات BLS، تشنج، سکته قلبی، سکته مغزی، دیابت، کنترل خونریزی، سوختگی، مراقبت های اولیه و ساده در شکستگی ها، اصول ساده و اولیه بی حرکت سازی ستون مهرهها، نحوه درخواست کمک از 115، بررسی صحنه حادثه، اقدامات اولیه در اولین مواجهه با بیمار یا مصدوم، انسداد راه هوایی در بزرگسالان، انسداد راه هوایی در کودکان و شیرخواران، حمایت های پایه حیات BL، تشن، سکته قلب، سکته مغزی، دیابت، کنترل خونریزی، سوختگی مراقبت های اولیه و ساده در شکستگی ها، اصول ساده و اولیه بی حرکت سازی ستون مهره ها توسط دکتر لعل حسن زاده  در سالن اجتماعات طبقه هشتم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تدریس شد.

اداره کل امور اداری و پشتیبانی معاونت آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی با مشارکت حوزه تربیت و یادگیری تربیت بدنی و سلامت برنامه این دوره آموزشی را تدارک دیده بودند.

نظر دهید