برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تغییر، تحول و نوآوری در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

معاون آموزش وتوانمندسازی نیروی انسانی اداره کل امور اداری و پشتیبانی از برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تغییر، تحول و نوآوی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی خبر داد.
 
 
به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مهدی جلالی با اشاره به اینکه این جلسه با حضور تعدادی از مدیران میانی سازمان و مدرسی دکتر سید مجید طباطبایی برگزار شد، اظهارداشت: از آنجا که در عصر کنونی، خلاقیت در کنار تحولات امری اجتناب ناپذیر است، سازمان نیز باید تمام توان خود را برای توجیه وتبین ضرورت  تغییر ونحوه تاثیر آن بر سازمان ومنابع انسانی آن بکار بگیرد، اگر چه انتظار داشتیم مدیران ارشد سازمان نیز در این کارگاه شرکت نمایند ولی نتایج وموضوعات مطرح شده در این جلسات به استحضار مدیران محترم خواهید رسید.
 
وی اضافه نمود: در این کارگاه دو روزه به سر فصلهایی همچون مفهوم تغییر؛ مفهوم مدیریت ومدیریت تغییر، فرایند تغییر، چرایی نیاز به تغییر، چالشهای تغییر وشاخصهای تغییر وهمچنین در جلسه پایانی نیز به مدلها واستراتژی های تغییر پرداخته خواهد شد.
جلالی در خصوص چیستی تغییر بیان داشت: تغییر در تعریف عبارتست از حرکت از یک وضعیت به وضعیت دیگر، همان طور که از تعاریف معتبر  استنباط می شود تغییر در فرایند زمانی و صرف زمان به وقوع می پیوندد، زیرا تغییر زمانی و مکانی به ناچار با گذر زمان حادث می شود. تغییر در مفهوم خاص می تواند تغییرات تکنولوزی را شامل شود، تغییرات رفتاری افراد در سطح جوامع و حتی سازمان را پوشش می دهد.
 وی گفت: مطالعات روی خصایص سازمانهای یادگیرنده و سازمانهای چابک مشخصات اساسی ای را برای سازمانهای آینده بیان می دارد از جمله توانایی بالای درک محیطی در مدیران سازمان، پویایی استراتژیک، مدیریت نوین، کارکنان همسو با استراتژی های سازمان، توانایی درک مولفه های محیطی در بین سیستمهای سازمانی، وجود زیرساختهای منعطف، درک تغییر مبتنی بر سرعت پیش بینی آینده؛ درحقیقت این موضوع که با تغییر، تغییر کنیم اندکی تاریخ مصرفش گذشته است بلکه امروزه بایستی منشاء تغییر بود و در حقیقت آینده را ساخت.
 

نظر دهید