فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله با موضوع «حمل و نقل»

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد، مناقصه عمومی «خدمات حمل و نقل « به شماره  2000003066000013 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات کامل، از طریق لینک پیوست اقدام نمایند.

كليدواژه: 

نظر دهید