برگزاری مناقصه «پیمانکاری امور عمومی مجتمع فرهنگی و آموزشی رشد (سینما فلسطین)»

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در نظر دارد مناقصه عمومی «پیمانکاری امور عمومی مجتمع فرهنگی و آموزشی رشد (سینما فلسطین)» به شماره 2000003066000009 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به‌صورت یک‌مرحله‌ای برگزار نماید. علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات کامل، از طریق لینک پیوست اقدام نمایند.

كليدواژه: 

نظر دهید