برگزاری مناقصه «خرید ملزومات هتلینگ»

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در نظر دارد مناقصه عمومی «خرید ملزومات هتلینگ مجتمع فرهنگی آموزشی رشد تنکابن» به شماره 2000003066000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به‌صورت یک‌مرحله‌ای برگزار نماید. علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات کامل، از طریق لینک پیوست اقدام نمایند.

كليدواژه: 

نظر دهید