برگزاری تجدید (بار سوم) مناقصه «پیمانکاری امور خدمات مجتمع‌های فرهنگی آموزشی رشد مشهد مقدس/ تنکابن/ نشتارود»

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تجدید مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای «پیمانکاری امور خدمات مجتمع‌های فرهنگی آموزشی رشد مشهد مقدس/ تنکابن/ نشتارود» را با شماره 2000003066000007 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌نماید. علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات کامل، از طریق لینک پیوست اقدام نمایند.

نظر دهید