اینفوگراف تحول در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تدوین شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، اینفوگراف تحول در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی که با عنایت به نظام ارزشی اسلامی- ایرانی، اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی، تدوین شده است، سه راهبرد اساسی و کلان انطباق بسته آموزشی با سند تحول، ماندگاری محتوا و پایداری کتب درسی را مد نظر قرار داده است که این راهبردها، با اجرای سه سیاست مرزگستری، سیاست چند تالیفی و سیاست چابک سازی کتاب درسی تحقق خواهد یافت که خروجی آن بهبود کیفی مدارس و ارتقاء فرایند یاددهی و یادگیری می باشد.

نظر دهید