معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش منصوب شد

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در حکمی معاون توسعه منابع و پشتیبانی این سازمان را منصوب کرد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دکتر حسن ملکی در حکمی اسدالله مرتضایی را به عنوان معاون توسعه منابع و پشتیبانی این سازمان منصوب کرد.

 متن حکم دکتر ملکی خطاب به آقای مرتضایی به شرح زیر است:

 

 برادر گرامی جناب آقای اسدالله مرتضایی

 سلام علیکم

 نظر به مراتب تعهد، تجارب ارزنده مدیریتی شما در عرصه های مختلف تعلیم و تربیت و همچنین شایستگی‌های علمی، جناب عالی را به عنوان "معاون توسعه منابع  و پشتیبانی" پست شماره 264 منصوب می نمایم.

 انتظار دارد برای انجام وظایف محوله رشته انس خود را با همکاران فاضل استوار ساخته و با گشاده رویی، خیرخواهی، فروتنی و بالاتر از همه اخلاص و تدبیر حکمت آمیزی که زیبنده گام دوم انقلاب اسلامی باشد به انجام موارد زیر اهتمام داشته باشید:

بازآرایی، هماهنگ سازی و تسهیل مرابطات و تعاملات مدیریت های سازمان برای تحقق اهداف و  مأموریت های  محوله درحوزه‌های اداری، مالی، پشتیبانی، چاپ و توزیع کتب درسی و رفاهی کارکنان با تأکید بر ارتقاء منزلت و کرامت همکاران.
 مدیریت و برنامه ریزی عالمانه مبتنی بر سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری،  سند تحول بنیادین، برنامه درسی ملی و برنامه ششم توسعه کشور و سیاست های سازمان متبوع.
ارتقاء سرمایه انسانی مومن و انقلابی سازمان و تدقیق و تسهیل روند ها،  فرآیندها، تعالی سازمانی و توسعه منابع کالبدی، تأسیسات، تجهیزات و هم راستایی کارکرد آنها با اهداف و مأموریت های سازمان با استفاده حداکثری از توان تخصصی و کارشناسی همکاران سازمان.
به کارگیری تمهیدات لازم برای وحدت مدیریت منابع در تمامی بخش های منابعی و مصرفی با تأکید بر ارتقاء بهره وری سرمایه ها و دارایی های سازمان.
 نظارت، کنترل، حفظ و توسعه منابع انسانی، مالی، سرمایه ای و اموال سازمان و به کارگیری راهکارهای عملیاتی و اجرایی خردمندانه برای بهبود روش ها و مدیریت بخش‌های ذیربط و حسن اجرای قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ارزیابی عملکرد عالمانه و ارتقاء کارایی و اثربخشی.

 در پایان تأکید می‌شود که فرصت های مدیریتی را مغتنم بشمارید و با تدبیر لازم و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط این سازمان و با توکل به حضرت حق تعالی در انجام وظایف با مدیریت جهادی کوشا باشید. این فرصت ها آزمون الهی است  و از خدا طلب کنیم که همه ما را در این آزمون روسفید فرماید. از خدای سبحان برای جنابعالی توفیقات روز افزون آرزو می نمایم. لازم می دانم از زحمات صادقانه برادر محترم جناب آقای کاظمی که این مسئولیت را برعهده داشتند صمیمانه تشکر کنم.

 حسن ملکی

 معاون وزیر و رئیس سازمان

بخش: 

نظر دهید