رونمایی از فاز اول سامانه جامع برنامه ریزی و پایش عملکرد سازمان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سید حسین طلایی زواره در مراسم رونمایی از فاز اول سامانه جامع برنامه ریزی وپایش عملکرد سازمان که صبح امروز(چهارشنبه 13 بهمن ماه 95 ) با حضور جمعی از مدیران کل و معاونان دفاتر، برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تجربه  تدوین، اجرا وپایش موفق برنامه های سنواتی در سازمان  که به  استفاده بهینه منابع وارتقای بهره وری سازمان منجر گردیده است. طراحی واستقرار این سامانه می تواند افق های جدیدی را در جهت یک پارچگی، انسجام ومدیریت برنامه های سازمان باز نماید این سامانه به گونه ای  طراحی شده که قادراست فرایند فعالیت ها را از ابتدا تا انتها به صورت پیوسته هدایت نماید.

 وی با اشاره به پشتوانه علمی وتجربی طراحی این سامانه که در دو سال قبل منجر به اخذ  لوح تقدیر و تندیس بلوغ بودجه ریزی عملیاتی از ششمین و هفتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکردشد، اضافه کرد: خوشبختانه با همت و هماهنگی همکاران، سازمان همواره در این بخش جلوتر از سایر دستگاه ها حرکت کرده است و این نرم افزار می تواند به عنوان یک الگوی جامع نظارتی در سایر دستگاه ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه پس از معرفی امکانات، قابلیت ها و چگونگی کاربا  سامانه توسط همکاران دفتر طرح وبرنامه وامور مالی وبحث وتبادل نظر اعضای محترم در جلسه مقرر شد در هفته آینده، سامانه بصورت آزمایشی دردفاتر سازمان اجرا و پس از شناسایی نواقص احتمالی واعمال اصلاحات، تدوین برنامه سال1396 سازمان  مطابق جدول زمان بندی از 16بهمن تا 25اسفند از طریق این سامانه انجام گردد.

بخش: