برگزاری مناقصه پیمانکاری امور خدمات سینما فلسطین

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در نظر دارد مناقصه عمومی «پیمانکاری امور خدمات عمومی مجتمع فرهنگی و آموزشی رشد (سینما فلسطین)» به شماره 2099003066000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات کامل، از طریق لینک پیوست اقدام نمایند.

بخش: 
كليدواژه: 

نظر دهید