انتصاب مهندس کاظمی به عنوان معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

طی حکمی از سوی معاون وزیر، مهندس کاظمی به عنوان معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، حکم ارائه شده توسط حجت الاسلام دکتر علی ذوعلم معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی خطاب به مهندس محمدمهدی کاظمی به شرح زیر است:

بخش: 
كليدواژه: 

نظر دهید