انتصاب سرپرست گروه حقوقی و امور قراردادهای سازمان پژوهش

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در ابلاغی سرپرست گروه حقوقی و امور قراردادها را منصوب نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، جناب آقای دکتر اسداله مرتضایی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان در ابلاغی جناب آقای احسان یوسفی را به عنوان سرپرست گروه حقوقی و امور قراردادها منصوب نمود.متن کامل ابلاغ ایشان به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای احسان یوسفی

سلام علیکم

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند در امور حقوقی، جناب‌عالی را به عنوان سرپرست گروه حقوقی و امور قراردادها منصوب می‌نمایم.

انتطار دارد برای انجام وظایف محوله عالمانه و مبتنی برعقل نورانی و با خیرخواهی، بالاتر از همه اخلاص به انجام موارد زیر با هماهنگی اینجانب اهتمام ویژه داشته باشید:

مطالعه و بررسی دقیق مقررات و ارائه پیشنهادات لازم به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی
همکاری و اقدام در زمینه تهیه و تنظیم مقررات مورد نیاز
پیگیری مسائل حقوقی و انجام مکاتبات لازم در مراجع قضایی و شبه قضایی تا حصول نتیجه
پیگیری و انجام امور مربوطه به انعقاد قراردادها و تفاهم نامه‌های فیمابین سازمان و اشخاص حقیقی و حقوقی و نظارت بر نحوه اجرای آنها
مستندسازی اموال غیرمنقول و رسیدگی به امور مربوط به اجاره املاک
انجام مشاوره و راهنمایی به همکاران واحدهای مختلف سازمان

خدای علیم و حکیم را می‌خوانم به همه ما توفیق مجاهدت با نفس و خدمت صادقانه به بندگان خود را روزی تفقد فرماید. لازم می دانم از زحمات برادر محترم جناب آقای شکا که در این مسئولیت خدمات بی دریغی داشتند تشکر نمایم.

بخش: 

نظر دهید