استقرار نظام آموزشی 3-3-6 سال آینده کامل می شود

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش ایرنا، سید حسین طلایی زواره روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه بر اساس الزام شورای عالی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی باید در هر سال محتوای آموزشی دو پایه تحصیلی را تدوین می کرد و با وجود محدودیت زمان، توانستیم کتاب های درسی را ابتدای مهرماه و به موقع به دست دانش آموزان برسانیم.
وی ادامه داد: همچنین با وجود مشکلاتی درباره تامین منابع در کشور، این سازمان توانست بدون وقفه هر سال محتواهای آموزشی را بر اساس سند تحول نظام آموزشی و تاکید شورای عالی آموزش و پرورش آماده کند.
قائم مقام سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بیان داشت: در ابتدای استقرار نظام 3-3-6 در دوره ابتدایی تنها پنج عنوان کتاب و در دوره متوسطه اول 13 عنوان کتاب بود که باید تغییر محتوا می کرد اما با رسیدن تغییرات به دوره متوسطه دوم، هر سال باید حدود 300 عنوان محتوای آموزشی تهیه می شد که کار بسیار دشواری بود.
طلایی زواره اضافه کرد: همگام با تولید محتواهای آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موفق به برگزاری و پشتیبانی جشنواره رشد و شبکه ملی مدارس شد.
وی تصریح کرد: در دو سال اخیر علاوه بر تولید محتوا، قطعات پشتیبانی کتاب های درسی نیز تولید شد.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی یادآور شد: سال آینده یکی از راهبردهای که سازمان بر آن تاکید خواهد داشت ارتباط با مخاطبان و نظرسنجی درباره تولیدات و محتواهای آموزشی است که قرار است در آینده تولید شود تا زمینه ارتباط سازنده با معلمان، دانش آموزان و ذی نفعان فراهم شود.
طلایی زواره درباره پیوست پژوهشی طرح ها نیز گفت: هر طرحی که به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ارائه می شود و یا در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب می رسد، دارای پیوست پژوهشی است.
به گزارش ایرنا، ساختار «3-3-6» از سال تحصیلی 91-90 در نظام آموزشی کشور استقرار یافت.
با تغییر ساختار آموزشی از «4-3-5» به «3-3-6»، محتوای کتاب‌های درسی به ترتیب از سال تحصیلی 91 (پایه دوم و ششم ابتدایی)، سال 92 (سوم ابتدایی و اول راهنمایی)، سال 93 (چهارم ابتدایی و دوم راهنمایی) سال 94 (پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی)، سال 95، (اول دبیرستان و دوم دبیرستان) و سال 96، سوم دبیرستان تغییر پیدا کرد.
با اعمال این تغییرات، دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی به جای ورود به مقطع راهنمایی، به دوره ششم ابتدایی وارد شدند و براین اساس مقطع اول راهنمایی فقط برای همان سال حذف ‌شد.

بخش: 

نظر دهید