رتبه برتر و تندیس بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در هفتمین همایش بین المللی بودجه ریزی

در مراسم اختتامیه هفتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد که روز 30 آذر ماه در محل سالن همایش های رازی برگزار شد رتبه برتر و جایزه بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش تعلق گرفت.

رتبه برتر و تندیس بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در هفتمین همایش بین المللی بودجه ریزی برای دومین بار به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش تعلق گرفت. در مراسم اختتامیه هفتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد که روز 30 آذر ماه در محل سالن همایش های رازی برگزار شد رتبه برتر و جایزه بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش تعلق گرفت. این جایزه به دستگاه هایی حکه بهترین وضعیت را از لحاظ پیاده سازی این نظام داشته باشند تعلق می گیرد. در این همایش که با مشارکت دانشگاه ها و دستگاههای اجرایی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در روزهای 29 و 30 آذر ماه برگزار شد آخرین دستاوردهای ملی و بین المللی در زمینه پیاده سازی نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با حضور متخصصین، کارشناسان و مدیران بودجه ریزی داخلی و خارجی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. ارائه تجارب موفق و نوآوری های انجام شده در سازمان محور مطالب ارائه شده در همایش بود که از سوی تیم نویسندگان جناب آقای طلایی زواره، جناب آقای مشهدی فراهانی، سرکارخانم اعظم ملایی نژاد و جناب آقای مهدی نباتی ارسال گردید. در این همایش آقای طلایی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان در خصوص ساختار و فرایند استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، نقش آن در اقتصاد مقاومتی و نیز روش جدید ساماندهی نیروی انسانی به ارائه مطلب پرداختند. همچنین جناب آقای مشهدی مدیر طرح و برنامه و امور مالی سازمان مطالبی را درباره موضوع پایش و کنترل بروندادها و فعالیت ها و استقرار سامانه مربوط در سازمان و دستاوردهای آن ارائه دادند. بدیهی است موفقیت سازمان در دریافت این جایزه مرهون پشتیبانی عالمانه جناب آقای دکتر محمدیان رئیس محترم سازمان، نگرش علمی حاکم بر مجموعه سازمان و نیز همکاری خالصانه مدیران کل، مدیران اجرایی، تمامی همکاران سازمان به ویژه زحمات و تلاشهای فراوان تمامی همکاران در مدیریت طرح و برنامه و امور مالی می باشد. تیم مدیریت طرح و برنامه و امور مالی سازمان از برگزارکنندگان همایش بالاخص دبیر کمیته علمی دکتر عادل آذر و دکتر بیات دبیر اجرایی که با برگزاری این کنفرانس که هم وجاهت علمی و هم وجاهت اجرایی داشته و کاربست آن را با جدیت پیگیری می نماید تشکر و قدردانی می نماید. در ضمن ستاد خبری این کنفرانس با مدیران سازمان گفت و گویی ترتیب داده است که متن آن در سایت همایش به نشانی زیر موجود می باشد. www.Pbbconference.ir

نظر دهید