اولین جلسه شورای برنامه ریزی سازمان پژوهش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزی، مشهدی فراهانی اظهار کرد: به منظور نهائی کردن برنامه های سال 1397دفاتر ، اولین جلسه شورای برنامه ریزی سازمان  روز شنبه در دونوبت صبح وعصر برگزار گردید .

به گفته مدیر طرح وبرنامه امور مالی سازمان در جلساتی که با حضور دکتر تورانی، اعضای هیئت رئیسه ونمایندگان دفاتر تشکیل گردید، دفتر تالیف ابتدائی ونظری ودفتر تالیف فنی وحرفه ای وکاردانش به تشریح ودفاع از برنامه ای خود پرداختند.

وی افزود: در هردو جلسه این شورا که با مشارکت فعال حاضرین همراه بود به غیر از برخی از موارد جدید که به دستور سرپرست محترم سازمان برای بحث وبررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی این شورا ارجاع گردید، سایر برنامه های این دو دفتر به تصویب رسید .

مشهدی فراهانی با اشاره به این که برنامه محوری وحرکت در چارچوب برنامه در سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی به یک فرهنگ عمومی وپایدار تبدیل شده است، پیش بینی کرد با تشکیل جلسات فشرده شورا، برنامه سایر دفاتر وپژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش نیز که کار تهیه آنها از بهمن ماه سال 96  آغاز گردیده است، حداکثر تا یک هفته آینده به تصویب برسد .

وی افزود: مطابق برنامه ریزی انجام شده پس از تصویب نهائی برنامه سال 1397 واختصاص منابع لازم، برنامه هریک از د فاتر وپژوهشگاه  ضمن ابلاغ رسمی به مدیران مربوطه جهت اجرا در سامانه برنامه وبودجه سازمان بارگذاری خواهد شد.

شایان ذکر است: برنامه های سنواتی سازمان برگرفته از اسناد بالادستی و در راستای  تحقق اهداف سند تحول بنیادین، همچنین برشی از برنامه ششم توسعه سازمان می باشد.

نظر دهید