هیچ استانی بدون کتاب نیست.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد و رسانه‌های آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه از نظر ما هیچ استانی بدون کتاب درسی نیست افزود: اگر همچنان کسی باقی مانده باشد که به هرعلتی کتاب نگرفته باشد چه در مقطع ابتدایی و چه پیش دانشگاهی می‌تواند با ورود به سامانه فروش ما نسبت به ثبت سفارش کتاب اقدام کند.

لیدا نیک روش در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت توزیع کتب درسی در کشور و در واکنش به اینکه هنوز دانش آموزان در برخی مناطق محروم کشور کتاب ندارند اظهار کرد: از نظر ما هیچ استانی بدون کتاب نیست.

وی افزود: طبق آمار سامانه ثبت نام دانش آموزی(سناد)  سهمیه کتب درسی تمام استان‌ها ارسال شده و کتاب ها به دست دانش آموزان رسیده  است، تنها در مقطع فنی و حرفه‌ای به علت تغییر رشته و جابجایی هنرآموزان کتاب‌ها نرسیده بودند که با درخواست مجدد، کتب آنها نیز ارسال شد.

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد و رسانه‌های آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر همچنان کسی باقی مانده باشد که به هر علتی کتاب نگرفته باشد  در مقطع ابتدایی و پیش دانشگاهی می‌تواند با ورود به سامانهhttp://www.irtextbook.com نسبت به ثبت سفارش کتب اقدام کند گفت: اگر دانش آموز محصل دوره متوسط اول  و دوم باشد نیز می‌تواند به کتابفروشی‌ها مراجعه کند تا اگر هنوز مرجوع نکرده باشند  کتاب مورد نیاز خود را دریافت کند.