گزارش نشست کارشناسی اداره کل امور اداری و پشتیبانی سازمان در مرکز فرهنگی دارالفنون

به منظور تبیین وتشریح برنامه های مصوب سال 1395 اداره کل امور اداری و پشتیبانی و آشنایی کلیه همکاران محترم این اداره کل با برنامه های مصوب حوزه های مختلف اداره کل و همچنین بیان نقطه نظرات و اقدامات  مقتضی و مناسب از سوی همکاران برای نیل به اهداف سازمانی مترتب بر این برنامه ها، نشست یک روزه ای  با حضور تمامی همکاران اداره کل در روز سه شنبه مورخ 95/3/11 در محل سالن جلسات  مرکز دارالفنون برگزار گردید.

در ابتدا مدیر کل محترم در خصوص دیدگاههای خود مبتنی بر اسناد بالادستی و منویّات ریاست محترم سازمان و همچنین برنامه های سال 95 اداره کل و کلیت چشم انداز پنج ساله ای که برای انجام ماموریت های این اداره کل مدّنظر داشتند، نکاتی را مطرح نمودند. همچنین بر این نکته تاکید نمودند که یکی از راههای اطمینان از عملکرد درست این اداره کل، ارزیابی فعالیت های آن از منظر مخاطبان، که همان همکاران سازمانی می باشند، خواهد بود. به همین منظور به تیم سه نفره­ای از همکاران (غیر مرتبط با اداره رفاه و تعاون) زحمت ارزیابی عملکرد سال 94 اداره رفاه و تعاون داده شد که گزارش خوبی تهیه شده است، که در ادامه این نشست ارائه خواهند کرد. در نظر است به همین ترتیب عملکرد ادارات و گروههای دیگر اداره کل نیز مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد. ایشان در ادامه از روسای ادارت و گروهها خواستند که پس از ارائه گزارش عملکرد اداره رفاه و تعاون، برنامه های سال 95 و اقدامات صورت گرفته تا این زمان را، ارائه فرمایند.

در ادامه «گزارش ارزیابی عملکرد فعالیت های امور رفاهی» در سال 94 ارائه گردید. این گزارش حاصل نظرسنجی و نتیجه دریافت نظرات بیش از یکصد نفر از همکاران سازمان بود که از طریق مصاحبه و یا پرسشنامه، گردآوری شده بود. محورهای گزارش خدمات این اداره در سال گذشته شامل: خدمات درمانی،رفاهی ،اسکان درمجتمع های رشد ،استخر و سالن ورزشی دانشگاه شهید رجایی،برگزاری مسابقات ورزشی ،خدمات قابل ارائه از سوی شرکت های تعاونی سازمان ،وام وتسهیلات بانکی، مجموعه فرهنگی سینما فلسطین و خدمات دندان پزشکی بود،که در برخی موارد رضایت نسبی اعلام شده است، لیکن در برخی امور، انتظار همکاران  بیش از وضعیت فعلی است که امید است با اجرای طرح جامع امور رفاهی (یکی از برنامه های مصوب سال 95 این حوزه ) رضایت بهتر کارکنان وخانواده محترم آنان فراهم گردد.

در ادامه هریک از  مسئولان ادارات و گروهها در خصوص نحوه اقدام و برنامه ریزی  برای تحقق برنامه های مصوب توضیحاتی ارائه نمودند و همکاران سایر گروهها نیز نقطه نظرات خود را در باره برنامه های هر گروه  واداره بیان نمودند.

فایل ضمیمه: 

نظر دهید