نگاه خیرخواهانه برای اصلاح احکام همکاران مبتنی بر قوانین و شیوه‌نامه‌ها

دکتر اسداله مرتضایی در نشست تخصصی با مدیران و کارشناسان اداره کل امور اداری و پشتیبانی ضمن تأکید بر نگاه تیمی، عنوان کرد: یکی از صفات تیم‌های موفق آمادگی است، آمادگی یعنی تفاوت بین بُرد و باخت، دست‌آوردهای بزرگ حاصل آمادگی است، کسی که آماده است نصف توفیق را بدست آورده است، آمادگی با ارزیابی از خود آغاز می‌شود، و در خود ارزیابی عیب‌های خود را می‌بینیم و به سوی اصلاح پیش می‌رویم. کسی که خطای خود را نپذیرد و اصرار به کار خود دارد، اصلاح نمی‌شود.

وی در ادامه به موضوعاتی همچون اهمیت وظایف امور اداری و پشتیبانی، توجه به نگاه خیرخواهانه برای اصلاح احکام همکاران مبتنی بر قوانین و شیوه‌نامه‌ها، تأکید بر جایگاه هیئت رئیسه سازمان داشتن برنامه در کارها و بهره‌مندی از تجارب گذشته اهمیت آموزش منابع انسانی و بهبود فرایندهای سازمان با بهره‌مندی از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات اشاره داشت.

در ادامه این نشست مهدی جلالی مدیرکل امور اداری و پشتیبانی سازمان ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و در حال انجام به اهتمام در خصوص پیگیری اصلاح ساختار تشکلات سازمان، تلاش در جهت ارتقاء خدمات رفاهی در سازمان، برنامه‌ریزی استواری نظام آموزش مناسب و ارتقاء کیفیت صلاحیت‌ها با هدف شایستگی‌های عمومی و تخصصی اعضای سازمان، تلاش در جهت توسعه خدمات الکترونیکی در فرایندهای سازمان، تدوین سند ارتقاء فرهنگ سازمان و استواری نظام، پذیرش و بررسی پیشنهادات نکاتی را اشاره کرد.

در ادامه این جلسه معاونین اداره کل و رؤسای ادارات و کارشناسان نظرات و پیشنهادات خود را در حوزه‌های تخصصی مرتبط ارائه کردند.

نظر دهید