نشست مشترک سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و بنیاد ملی نخبگان

روز یکشنبه مورخ 97/10/2 آقای طلایی معاون محترم توسعه منابع و پشتیبانی سازمان، آقای شکا مدیر کل امور اداری و پشتیبانی و آقای دکتر حسینی بیدخت معاون اداره کل امور اداری و پشتیبانی سازمان با حضور در بنیاد ملی نخبگان کشور با معاون  محترم آینده سازان بنیاد، آقای دکتر سالاریه و همکاران ایشان آقای دکتر حسین پور وخانم داودآبادی دیدار کردند. در این نشست صمیمی ضمن معرفی ماموریت ها و حوزه های عملکردی سازمان پژوهش و بنیاد ملی نخبگان، طرفین زمینه های همکاری و تعامل بیشتر به منظور حمایت و بهره مندی از ظرفیت های علمی  نخبگان کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بر همین اساس مقرر شد امکان جذب اعضای هیات علمی و انجام پروژه های پژوهشی موقت در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بهره گیری از ظرفیت عظیم نخبگان و استعداد های برتر کشور فراهم گردد. همچنین مقرر شد در جلسات آتی محورهای همکاری در قالب تفاهم نامه ای مشترک تعیین و نهایی شود.  

نظر دهید