نشست صمیمی دکتر تورانی با همکاران اداره کل امور اداری و پشتیبانی برگزار شد

ه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل صبح امروز ( سه شنبه 19 تیرماه 97) دکتر حیدر تورانی با حضور در نشست صمیمی کارکنان امور اداری و پشتیبانی، در فضایی صمیمی با آنان به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.

شایان ذکر است در این نشست صمیمی با دکتر حیدر تورانی، آقایان دکتر حسن مظاهری مدیرکل امور اداری و پشتیبانی، دکتر حسینی بیدخت معاون اداره کل امور اداری و پشتیبانی،علی بشیری گودرزی معاون اداره کل امور اداری و پشتیبانی، روح الله رضاعلی رئیس اداره ارزیابی عملکرد و امور استانها، مهدی جلالی رئیس گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی، حسن پرستاری رئیس اداره امور رفاه و تعاون، علی مظهر سرمدی کارشناس مسئول فناوری، خرد روستا کارشناس امور اداری و مسئول بایگانی، جمال قهرمانی دهبکردی کارشناس امور رفاه و تعاون، خانم ها میترا مبینی کارشناس تحول اداری و فناوری، شیما نیک نژاد رئیس گروه بهبود روش ها و تحول اداری، مریم چهاردوری مسئول دفتر مدیر کل و فهیمه حسینی راد کارشناس اجرایی امور آموزش حضور داشتند.

در این نشست دکتر مظاهری ضمن تشکر از دکتر تورانی به مناسبت فراهم ساختن چنین نشستی صمیمی، اظهار کرد: اداره کل امور اداری و پشتیبانی با 16 نفر نیروی انسانی زیرساخت تحول در سازمان را کلید زده است. 

وی افزود: تمام تلاش ما در اداره کل امور اداری و پشتیبانی، آن است که در راستای سند تحول، شرایطی را فراهم سازیم که انگیزه کاری، احساس تعلق، شور و شعف سازمانی افزایش یابد که نتیجه آن افزایش راندمان رضایتمندی کارکنان خواهد بود. 

در ادامه این نشست هریک از کارکنان نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.

نظر دهید