معاون فناوری اداره کل امور اداری و پشتیبانی سازمان پژوهش منصوب شد

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در ابلاغی معاون فناوری اداره کل امور اداری و پشتیبانی این سازمان را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی دکتر حسن ملکی در ابلاغی بنا به پیشنهاد مدیرکل امور اداری و پشتیبانی، "معصومه نوروزی" را با توجه به تخصص و تجاربش در امور برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به سمت "معاون اداره کل امور اداری و پشتیبانی" منصوب کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش در این ابلاغ بر عملیاتی نمودن برنامه‌های مصوب آن حوزه و ایجاد سازوکار مناسب به‌ویژه در بخش‌های توسعه فناوری و خدمات دولت الکترونیک در سازمان، ارتقاء فرهنگ سازمانی، بهبود و اصلاح فرایندها، روش‌ها و رویه‌های انجام کار سازمان، تلاش در جهت افزایش بهره‌وری و توانمندسازی و ارتقاء منابع انسانی، اجرای به هنگام فعالیت‌ها و وظایف محوله تحت نظر مدیرکل محترم آن ادارۀ کل، تأکید کرده است.

نوروزی سابقه فعالیت در بخش طرح و برنامه را در کارنامه دارد. علی بشیری گودرزی پیش از این معاون فناوری این اداره کل بود که بازنشسته شد.

نظر دهید