انتصاب مدیر کل امور اداری و پشتیبانی

طی حکمی از سوی  دکتر تورانی سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، ابراهیم شکا به سمت مدیرکل اموراداری و پشتیبانی منصوب شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن حکم سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به شرح ذیل می باشد.
 

كليدواژه: 

نظر دهید