ارگونومی مکانیزم ایجاد تناسب بین کار و زندگی با ویژگی های انسان است

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی محمد مظاهری مدیرکل امور اداری و پشتیبانی اظهار کرد: دوره آموزشی "شناخت اصول و کاربرد اِرگونومی (مهندسی عوامل انسانی) با تاکید برارتقاء بهره وری کارکنان سازمان روز چهار شنبه 27 مردادماه" توسط دکتر صادقی نائینی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در سالن اجتماعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزارشد.

وی افزود: ارگونومی مکارنیزم ایجاد تناسب بین کار و زندگی با ویژگی های انسان است. اگر چنین تناسبی حاصل گردد سلامتی جسمی و روانی انسان افزایش می یابد.  آسایش و نشاط بیشتری پیدا می کند و در نتیجه بهره وری افزایش می یابد.

شایان ذکر است جلسه دوم این دوره آموزشی یکشنبه 31/5/1395  ساعت 9 الی 12 برگزار خواهد شد.