معرفی سایت کارمندیار(تسهیلات ،خدمات و اطلاعات مورد نیاز فرهنگیان)

سایت کارمندیار برای اطلاع رسانی همکاران فرهنگی در خصوص بیمه های تکمیلی ،خدمات درمانی،بازنشستگی، خدمات بیماران خاص و .....با آدرس الکترونیکی http://karmandyar.ir می باشد.

نظر دهید