فروش اقساطی خودرو پراید به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان

به پیوست  بخشنامه  شماره  3146 مورخ 6/11/95 شرکت لیزینگ فرهنگیان در خصوص اعلام مرحله 55 فروش اقساطی خود رو پراید131  ارسال می گردد.

خواهشمند است همکاران محترم واجد شرایط عضو صندوق ذخیره فرهنگیان در صورت تمایل ,تقاضای خود را حداکثر تا  پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 14/11/95 به اداره امور رفاه وتعاون  ارسال نمایند. در صورتی که تقاضا بیش از سهمیه اختصاص یافته باشد (10دستگاه) باشد,بین واجدین شرایط قرعه کشی به عمل خواهد آمد.

لازم به ذکر است همکاران شاغل که عضو صندوق ذخیره می باشند و تا قبل از تاریخ 29/12/1390از تسهیلات خود رو استفاده نموده وبدهی خود را تسویه نموده اند  وحق عضویت صندوق ذخیره  از آخرین فیش حقوقی سال جاری کسر شده باشد ,در صورت تمایل به دریافت تسهیلات می توانند در خواست کتبی خود را به اداره امور رفاه وتعاون ارسال نمایند تا نسبت به معرفی آنان به شرکت مذکور اقدام  گردد.                                                                             

فایل ضمیمه: