راه اندازی کانال اطلاع رسانی اداره اموررفاه و تعاون

به منظور تسریع و تسهیل در اطلاع رسانی امور مربوط به اداره امور رفاه و تعاون  کانال اطلاع رسانی به آدرس  https://t.me/joinchat/AAAAAEQg_rnsXlwc-NDpTg برای کارکنان بازنشسته سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی راه اندازی گردید.

 

نظر دهید