برگزاری مسابقات ورزشی درون سازمانی همکاران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

مسابقات ورزشی اعضای سازمان به مناسبت گرامی داشت هفته دولت باحضور کارکنان دفاتر از4 شهریوردردو بخش خواهران و برادران درقالب رشته های تیمی وانفرادی باحضور حدود 140 نفر ازهمکاران  برگزار گردید .

پس از برگزاری مجموع حدود 130 مسابقه بین فردی و تیمی و رقابت اعضای محترم سازمان نتایج آن تا تاریخ 27/6/97 به شرح زیر اعلام می گردد.

الف: بخش برادران

دربخش برادران  رشته های تنیس روی میز ،شنا ،شطرنج ، دومیدانی به صورت انفرادی و رشته فوتسال  به صورت تیمی برگزار گردید. که نفرات برتر مسابقات انفرادی برادران به شرح ذیل می باشد ضمنا باعنایت به اینکه مسابقات فوتسال برادران به صورت دوره ای و باحضور هشت تیم در حال برگزاری می باشد  تیم های برتر پس از پایان مسابقات معرفی خواهند شد.

نفرات برتر رشته تنیس روی میز

1-مقام اول جناب آقای بهنام شاددل  رئیس گروه برنامه ریزی و نظارت بر فصلنامه ها دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

2-مقام دوم جناب آقای بهمن فخریان کارشناس مسئول  دفترتالیف و کتب درسی ابتدایی و متوسطه نظری

3-مقام سوم جناب آقای سهراب خدابخشی اداره پشتیبانی

نفرات برتر رشته شنا

مقام اول جناب آقای محمد تقی بختیاری  مسئول دفتر حوزه ریاست

      2-مقام دوم جناب آقای اصغر فرخی اداره حراست

      3- مقام سوم جناب آقای مهدی آذری اداره حراست

نفرات برتر رشته دومیدانی

1 - مقام اول جناب آقای علی بیات  دفترتالیف و کتب درسی ابتدایی و متوسطه نظری

2-مقام دوم جناب آقای رضا جواد زاده کارشناس دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

3-مقام سوم جناب آقای ناصر اصغری اداره حراست

نفرات برتر رشته شطرنج   

1-مقام اول جناب آقای علی مظهر سرمدی کارشناس اموراداری و پشتیبانی

2-مقام دوم جناب آقای اصغر فرجیان اداره حراست

     3-مقام سوم جناب آقای کاظم جره اداره پشتیبانی

 

 

 

 

نظر دهید