شرح وظایف

بسمه تعالی

 

شرح وظایف معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

 

 

 • مطالعه و پژوهش در زمینه قانون برنامه توسعه، قانون بودجه، برنامه ها و خط مشی های وزارت متبوع و سازمان پژوهش
 • مطالعه و شناسایی منابع، شیوه ها و فنون، فناوری های نوین و بکارگیری مناسب آنها
 • نظارت و مدیریت بر منابع انسانی، مالی، اطلاعاتی و فیزیکی سازمان در جهت تحقق اهداف و وظایف سازمان
 • برنامه ریزی جهت فراهم نمودن زمینه نوسازی و تحول اداری مطلوب در سازمان در جهت ارتقاء بهره وری
 • برنامه ریزی جهت بهسازی روش انجام کار
 • نظارت بر امر بازنگری و تجدید ساختار و تشکیلات و مصوبات سازمان در راستای برنامه‌های دولت و وزارت متبوع
 • برنامه ریزی برای انجام تحقیق و مطالعه تطبیقی در زمینه منابع انسانی
 • نظارت و برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مطلوب سازمان
 • نظارت و برنامه ریزی در جهت ارزیابی مستمر از فعالیت ها و عملکرد دفاتر تابعه
 • نظارت و برنامه ریزی در زمینه ارزشیابی از عملکرد کارکنان، کارشناسان، مدیران سازمان
 • فراهم نمودن زمینه استفاده از استانداردهای بین المللی مربوط به صنعت چاپ و صحافی و بهره برداری لازم از آنها در انتخاب نمونه های مناسب برای چاپ و توزیع کتاب های درسی
 • برنامه ریزی جهت نظارت لازم برای آماده سازی کتاب درسی(طراحی گرافیک،حروف چینی، صفحه آرایی و تولید نسخه الکترونیکی) با استفاده از مناسب ترین روش ها و تکنولوژی جدید از مرحله پیش از چاپ تا توزیع
 • نظارت بر امور مربوط به عقد قرارداد با اشخاص یا شرکت های حقیقی و حقوقی و انجام دادن امور چاپ و صحافی و توزیع کتاب های درسی بر اساس استانداردهای فنی مصوب و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن با همکاری دفاتر ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات
 • برنامه ریزی لازم در جهت به روز نگهداشتن استانداردهای کیفی در مراحل مختلف تولید کتاب درسی چاپی و الکترونیک و سایر مواد آموزشی
 • برنامه ریزی جهت نظارت بر ادارات زیرمجموعه و عملکرد منابع انسانی