محتوای دوره آمزشی مجازی فرهنگ بسیجی

همکاران محترمی که در دوره آموزشی مجازی "فرهنگ بسیجی" به مناسبت هفته بسیج در سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان ltms ثبت نام نموده اند، می توانند به پیوست فایل کتاب" معلم بسیجی "را به عنوان منبع آموزشی دوره مذکور را دریافت نمایند .لازم به ذکر است آزمون دوره روز دوشنبه مورخ 96/10/4  از ساعت 14الی 14/30 از طریق ltms برگزار می گردد.

                                                                   

نظر دهید