برگزاری تجدید مناقصه پشتیبانی فنی، به‏ روزرسانی سیستم‌های نرم‌افزاری و ابزارهای بارگذاری محتوا در شبکه ملی مدارس ایران (رشد)

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی دومرحله‌ای «پشتیبانی فنی، به‏روزرسانی سیستم‌های نرم‌افزاری و ابزارهای بارگذاری محتوا در شبکه ملی مدارس ایران (رشد)» به شماره 2099003066000012 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لازم به ذکر است که در تجدید مناقصه، شرح خدمات مربوط به «نگهداری شبکه داخلی و اتاق سرورهای سازمان» به شرح خدمات قبلی اضافه شده است. علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات کامل، از طریق لینک پیوست اقدام نمایند.

نظر دهید