برگزاری مناقصه پشتیبانی فنی، به ‏روزرسانی سیستم‌های نرم‌افزاری و ابزارهای بارگذاری محتوا در شبکه ملی مدارس ایران (رشد)

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در نظر دارد مناقصه عمومی «پشتیبانی فنی، به‏روزرسانی سیستم‌های نرم‌افزاری و ابزارهای بارگذاری محتوا در شبکه ملی مدارس ایران (رشد)» به شماره 2099003066000011 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به‌صورت دومرحله‌ای برگزار نماید. علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات کامل، از طریق لینک پیوست اقدام نمایند.

نظر دهید